Boodschap op ZO. 13 november

Deze zondag, is de laatste dag van het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan Rome.

Wellicht geeft het (net bekend geworden) Motto van de Heiligdomsvaart 2025 in Maastricht, een richtinggevende Tip:

‘Wees een Bruggenbouwer’  …

kapelaan Roger Maenen.

loader