Boodschap op ZO. 14 augustus

De echte dag van Maria-ten-Hemelopneming, 15 augustus, wordt in Duitsland, België, Frankrijk en Polen nog op de dag zelf als een verplichte vrije dag gevierd.

Vandaag, gedenkt de kerk een belangrijke Mariavereerder: de Poolse Pater Maximiliaan Maria Kolbe, die op 14 augustus 1941 in Auschwitz (waar hij was vanwege zijn preken) bij een doodscommando vrijwillig de plaats van een huisvader overnam.

Kapelaan Roger Maenen.          

loader