Boodschap op ZO. 20 maart

In de afgelopen nacht van 19 op 20 maart, was de Stille Omgang (in aangepaste vorm) in Amsterdam.

Ter gedachtenis aan een wonderbaarlijke gebeurtenis die daar plaats heeft gevonden, met een H. Communie. In het jaar, 1345.

Kapelaan Roger Maenen.

loader