Boodschap op ZO. 23 januari

Het tuinproject van de parochie Hunsel, is gister winnaar geworden van de Leefbaarheidscompetitie ‘Kern met Pit’.

Gouveurneur Emile Roemer overhandigde het predicaat ‘Beste Initiatief van Limburg’. Het idee omvat de inrichting van de kerktuin, als plek van ontmoeting.

(foto: de Limburger)

Kapelaan Roger Maenen.

loader