Boodschap op ZO. 24 oktober

>Volgende zondag 31 oktober, wordt in Meijel de Gedachtenis gehouden van Allerzielen. In een speciaal Lof om 15.00 uur met het Herenkoor, worden alle namen van de gestorvenen herdacht, waarvoor afgelopen jaar de Kerkklokken hebben geluid, met het Bericht van Overlijden op de weblog.

>Zaterdagvond 30 oktober, worden tussen 19.00 en 21.30 uur vuurkorven en gedachtenislichtjes aangemaakt op het Kerkhof. Ook is dan de kerk open, om bij de Levensboom te komen.

Koffie en thee aanbieden aan degenen die op de weekdagen de graven komen verzorgen, is vanwege Corona-aspecten dit jaar NIET mogelijk.

Kapelaan Roger Maenen.

loader