Boodschap op ZO. 3 januari

dag 20 –harde ‘lockdown’ tot 19/1   <klik hier>

In het weekend, altijd het dichtstbij 6 januari, wordt in de Nederlandse kerk ‘Driekoningen’ gevierd.

Vanmorgen in de Hoogmis van 11 uur, zijn door kapelaan ‘Huiszegens 2021’ gewijd en uitgedeeld.  Bij de Mariakapel, zijn deze nog beschikbaar.

Voor een Uitleg van het Evangelie en van dit Hoogfeest, met een filmpje vanuit de Dagkapel en beelden van de Kerststal in de grote kerk  < klik hier >

Kapelaan Roger Maenen.

loader