Boodschap op ZO. 30 mei

Vandaag het feest van de H. Drieëenheid.

De dag, waarop de nieuwgewijde priesters hun Eerste H. Mis lezen.

In de kerk van Meijel hangt een schilderij over de Drievuldigheid, gemaakt door Jo Fuchs. De plaats ervan, bij de Doopvont, is bewust gekozen. Vorige zondag met Pinksteren is daar het eerste kindje voor 2021 gedoopt.

Kapelaan Roger Maenen.

loader