Boodschap op ZO. 5 februari

Oud-kerkmeester Henk Martens, van de Steegstraat was deze dagen, 7 jaar geleden overleden. In de zondagsmis, is hij herdacht. De laatste gezamenlijke gezellige activiteit voor het Kerkbestuur van Meijel, was door Henk georganiseerd. Toen nog bij de ‘Zwaan’ in december 2014. Vlak, voor de vorming van het parochiecluster Vincentius met een nieuw, gezamenlijk kerkbestuur.

Gistermiddag zijn de leden van het huidige Parochieplatform Meijel, en hun partners, met een Méélse Vastelaovesvlaai naar de buurparochie Sint Nicolaas Heythuysen gegaan. Van het cluster ‘Tabor’. En ook nog bij het kerkje van Nunhem, cluster ‘Kana’. Om bij de koffie, vlaai, & fris met de pastoors daar, te luisteren over hun parochie-activiteiten.

Kapelaan Roger Maenen.

loader