Boodschap op ZO. 6 juni

In de kerk is het deze zondag, Sacramentsdag. Van oudsher, werd dit verbonden met een Processie door het dorp.

Kapelaan Roger Maenen.

loader