Boodschap op ZO. 6 maart

Vrede, en Alle goeds, “Pax et Bonum”, is de ‘wapenspreuk’ van de zusters Franciscanessen van Oirschot. Zuster Ancilla was van hen, de laatst- en langstgeblevene in Meijel. Gistermiddag is ze uitgezwaaid, nu ze als 88-jarige terug is naar het Moederklooster in Oirschot. Maar het is onverminderd actueel: ‘Vrede, en Alle goeds… ‘

Kapelaan Roger Maenen.

loader