Boodschap ZONDAG van Gods Barmhartigheid

De zondag na Pasen, heeft door Paus Johannes Paulus II de naam van de Goddelijke Barmhartigheid. Hij beantwoordde, aan een visioen van een Poolse kloosterzuster Faustina Kowalska om op deze manier, de octaaf met Beloken Pasen af te sluiten. En stierf in 2005 zelf, op de zaterdagse vooravond ervan.

Kapelaan Roger Maenen   (‘Jezus, ik vertrouw op U’)

loader