‘De kerk, in het midden gelaten’

Midden in Week 29- 2022  

Een nieuwe Ambassadeur (‘Nuntius’) voor het Vaticaan in Nederland, is benoemd.

Mgr. Paul Tschang-In-Nam, afkomstig uit Korea, is in 1949 geboren in Korea.

En werkt vanaf 1985 voor de diplomatieke dienst van het Vaticaan.

In El Salvador, Ethiopië, Syrië, Frankrijk, Griekenland en België.

Een Nuntius zorgt voor een verbinding tussen de Nederlandse bisschoppen en Rome. En heeft een belangrijke rol, bij de benoeming van nieuwe bisschoppen.

loader