Deel 3 van het Mariabeeld.

op mei 16, 16 in Schetsjes uit onze parochie geschiedenis met Reacties uitgeschakeld voor Deel 3 van het Mariabeeld.

Mariabeeld

In de maand mei draagt Maria het kleed dat ze vroeger aanhad tijdens de processie welke jaarlijks door de straten van Meijel trok. In haar hand houdt zij een scepter vast die speciaal voor haar is gemaakt. Tijdens de Mariamaand wordt de kapel extra versierd met bloemen.
Een speciaal woord van dank aan Jan en Nelly Derckx die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Elke week in mei, zullen we een verhaal publiceren op de weblog over de geschiedenis van het beeld. Opgetekend door Jan Derckx.

Moeders verhalen: 
Ik heb mijn moeder toen ze al in het bejaardenhuis woonde en 93 jaar was, ze was toen al een beetje afwezig, aangespoord om eens op te  schrijven wat ze nog wist van de oorlog en de vroegere tijd.  Zij schrijft letterlijk het volgende, wel een beetje onsamenhangende verhalen, maar je kunt er precies uithalen hoe zij het Mariabeeld uit onze buurt gekoesterd, vereerd en verzorgd heeft.
Het zijn allemaal wat losse bladeren geworden. Vele malen valt ze in herhaling, het vroegere is schijnbaar weg uit haar geheugen.
Verhaal blad nr 1:

1940 toen de Duitsers Holland binnen vielen, moesten we verplicht evacueren. we zijn in Ommel geweest en moesten toen we uit Meijel trokken een omweg door de Peel maken, maar de moffen waren eerder in Asten dan de mensen uit Meijel.  Ik heb nog gezien, we waren precies bij Jan Eijsbouts, dat de soldaten met twee grote worsten uit de slagerswinkel kwamen.
Toen we weer terug kwamen in Meijel hadden ze in vele huizen ingebroken en alles van hun gading meegenomen. Bij ons gelukkig niet.

Achterzijde van dit blad schrijft ze [nr 2]:
Elk jaar met de processie werd Maria in de processie meegedragen, een mooie mantel omgehangen, kroontje op het hoofd van Maria en ’t kind Jezus. Een rozenkrans omgehangen en dan nog gouden platen, die we gekregen hadden van sommige families. Ik weet het precies niet meer, maar omstreeks 1930 werd de kapel afgebroken en twee grote bomen gekapt voor de verbreding van de weg. O.L.V. stond op straat, we hebben toen het beeld bij ons in huis gezet. We waren van plan een muur om de tuin te bouwen, hierin hebben we een nis gemaakt en O.L.Vrouw had weer onderdak.

Verhaal  blad 3 en 4:
Het Mariabeeld dat in onze Kerk wordt vereerd stond vroeger in een kapel bij ons op de splitsing van de weg Meijel Neerkant.  Omstreeks 1930 werd de kapel afgebroken voor verbreding van de weg en stond Maria bij ons aan de gevel van het huis. We hebben het Mariabeeld naar binnen genomen en een nis gebouwd in de muur van de tuin.
Toen de oorlog begon en de Duitsers in Venlo de grens over kwamen, moesten we verplicht evacueren. Wij zijn toen in Ommel geweest. Mijn vader leefde nog  en die was met de kar van Thijssen meegegaan naar Asten. Midden in de Peel hadden ze in een herberg wat gedronken en toen Vader in Asten kwam had hij zijn geldkistje daar laten staan. Maar toen Jacques terug ging kijken, stond het er  gelukkig nog. Daar zaten ook papieren van de Kerk in, want Vader was kerkmeester. Maria hadden we in huis gezet en in veel plaatsen was door de Duitsers ingebroken. Bij ons gelukkig niet. Na drie dagen waren werd de terugtocht gemaakt, midden door de peel. We mochten niet terug over de Astense weg. Gelukkig waren we niets kwijt en Maria was er nog. Een tijdje later waren er veel moffen in Meijel, ze waren aan de bosrand gelegerd. Inmiddels begonnen de bombardementen. We waren bijna elke nacht op.

Verhaal blad 5 tot en met 9:
Maria hadden we in huis gezet en dat hebben we de gehele oorlog in huis zo gehouden [ dan wat onleesbaar gebrabbel]. Op ’n morgen hoorden we een geweldige klap, de moffen  hebben de kerk laten springen. Wat brokstukken bleven over van onze mooie kerk. Direct daarna, we waren gelukkig niet meer in huis, we waren onder de molenberg bij ons Lies gegaan. Omdat we al een voltreffer op het dak hadden gekregen en er een flink gat in zat. Door de achterdeur zijn ze de moffen naar binnen gekomen. De brandkast van de kerk stond beneden in de slaapkamer, daar sliepen wij en de kinderen in een kamer ernaast  Voor de veiligheid sliep alles onder. De moffen hadden O.L.V. op het bed gelegd. Mien Thijssen [Mien van Timmers Giel} ging middags kijken. Zij is bij mij gebleven in de oorlog. Toen zij binnen kwam, was er ook een soldaat binnen, het was een Hongaar. Hij zij tegen Mien “dat het een mooi beeld was en gelukkig geen enkel schrammetje”. Er was een geheim laatje in de kast. We hebben in de oorlog een paar kinderen in huis gehad uit Rotterdam, die een drankhandel hadden. Wij kregen een paar flessen cognac. “Die drinken we op als de oorlog afgelopen is zei Jacques”. Maar de moffen hebben ze leeg gemaakt tegenover ons, bij Basten in de café. De kamer was zwaar gehavend, allemaal gaatjes in het plafon, de raam eruit, de deur kapot. Aan het Mariabeeld was gelukkig niets te zien. De soldaat had nog waardepapieren uit de brandkast gehaald, die gaf hij Mien terug, maar het goud van mij was allemaal weg.
Intussen waren bijna alle mensen weg uit Meijel, want de Duitsers lagen achter ’t kanaal en de Engelse in Asten. Meijel zat tussen twee vuren. We zijn een tijdje onder de molenberg geweest. Maria lieten we in huis. We hadden al een voltreffer  op ’t dak gehad. Toen we onder de molen waren lieten de Duitsers de kerk springen, de klokken hadden ze al eerder uitgehaald. Die hadden ze al te pakken, maar later na de oorlog hebben ze er ??
Wij zijn toen maar weer onder de molen vandaan gegaan. Tante Lies ging met haar huishouden naar de Astensepeel. Wij ’n paar dagen later, maar het Mariabeeld hebben we naar de Engelse gebracht. Toen zei vertrokken, brachten ze het weer bij ons in huis en het stond op het nachtkastje toen we terugkwamen. Ik was ontzettend blij dat het beeld er nog was. Alleen de kroontjes van Maria en het kindje Jezus waren weg. We hadden geen dak meer op ’t huis. Het hele dak lag achter ’t huis. Met het opruimen daarvan, kwamen de kroontjes te voorschijn, onbeschadigd, geen schrammetje was er aan te zien.
Zover mijn moeders verhalen.

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top