Derutjflatser van de wéék…!

Te makkelijk ruime aandacht door vele volksvertegenwoordigers voor wantrouwen in onze bestuurders?

Vertrouwen van Nederlanders in de politiek is gekelderd! Of…

loader