Derutjflatser van de wéék…!

“ik ben de enige Nederlander die ooit is veroordeeld wegens vriendschap” volgens Jos van Rey (wethouder in Roermond)

Zou de spreuk <Wijn en vriendschap worden beter met de jaren> ook op hem van toepassing zijn?

loader