Derutjflatser van de wéék…!

Wat afgelopen week veel stof deed opwaaien:

Het “(jaren)lang-van-stof-zijnde” kabinetsbeleid over stikstof en de “kort-van-stof-zijnde” reacties hierop uit het land!

Béj óns in Méél zégge veul mènse “Stik mér mih òllie stóf”. En dòr is gén weurtje Hèldes (!) béj.

loader