Derutjflatser van de wéék…!

Vraag… Met welk gevoel zal het Kabinet Rutte IV en ‘t Parlement, na afloop van het moeizame en onzekere debat met de Tweede Kamer over de begrotingsplannen voor volgend jaar, in deze crisistijd met allerlei conflicten, ‘n paar maand op zomerreces gaan…?

Verwacht wordt: ‘n hete zomer, stormachtige herfst, koude winter…

loader