Derutjflatser van de wéék…!

n.a.v. gedrag Donald Trump: oordelen of vragen stellen…?

“Wie intussen Trump niet vreselijk vindt, is zelf vreselijk!” en “wat zien kiezers in Trump dat ik niet zie?”(Bret Stephens, journalist) 

loader