Derutjflatser van de wéék…!

“Een diepe vertrouwenscrisis tussen boeren en de politiek” volgens Johan Remkes, na afloop van eerste gesprek tussen kabinetsleden en boerenorganisaties.

loader