Derutjflatser van de wéék…!

Klokkenluiden of (anoniem) klikken…

Wees je ervan bewust dat er een verschil is tussen klikken en klokkenluiden: klikken gaat over eigenbelang vanuit de bedoeling om iemand persoonlijk schade te berokkenen. Klokkenluiden gaat over je nek uitsteken in het belang van de groep.

 

loader