Derutjflatser van de wéék…!

D.S.M. (de Staatsmijnen), D.S.M. (spreek je uit als: Deesem)

Wat zouden de vroegere “ondergrondse mijnwerkers” van de huidige “laag-bij-de-grondse” BONUS-verdeling aan de “allerhoogste bazen” gevonden hebben? Van Dale weet het…

loader