Derutjflatser van de wéék…!

Het doel van de nieuwe SIRE-campagne over POLARISATIE: “de scherpe randjes AFVIJLEN van het gekissebis over gevoelige onderwerpen”.

Maar vergeten ze niet iets belangrijks? Namelijk dat VIJLEN een bijna vergeten ambacht is” <KLIK HIER>

loader