Derutjflatser van de wéék…!

Dehumanisering of ontmenselijking is de ONTKENNING dat de ander mens een “volwaardig medemens ” is. De ander is dus minderwaardig, wat een legitimatie geeft tot verbale en fysieke belediging,wreedheid, geweld en uitsluiting.

Uiteindelijk zijn alle mensen fundamenteel hetzelfde t.w. stervelingen, die er het beste van proberen te maken (filosoof Jurrien Hamer).

loader