Derutjflatser van de wéék…!

N.a.v. de toenemende intolerantie in onze maatschappij rijst steeds meer de vraag: “Is respect alleen voor degenen die het verdienen of ook voor degenen die hoog van de toren blazen?”  

loader