Derutjflatser van de wéék…!

even de wenkbrauwen fronsen:

“De gemeenteraad van Weert heeft afgesproken de zomer te gebruiken om een en ander te laten bezinken, om hierna een werkgroep op te zetten, die uit moet gaan zoeken wat er dan nog precies uitgezocht zou moeten worden”.

(dit n.a.v. besteding COA-gelden, Dagblad De Limburger za. 11 juli 2020)

loader