Derutjflatser van de wéék…!

feit of fictie/echt of onecht…

Hoewel elk verhaal twee kanten heeft, gaat het erom de INTENTIE van het verhaal te kennen.

Doe je dit door het kritisch doorvragen van de autoriteiten of… door het wantrouwen en in twijfel trekken hiervan?

loader