Derutjflatser van de wéék…!

Waar er ‘n duidelijk verschil is tussen de intenties van bestuurders en van criminelen, is er een tegenstrijdig verschil in de veroordeling.

Waar veroordeling bij criminelen zolang mogelijk kan worden gerekt, gebruikmakend van hun ZWIJG-recht, vindt deze veroordeling bij bestuurders al plaats nog voordat zij gebruik hebben kunnen maken van hun SPREEK-plicht. Rechtvaardig en/of hypocriet?

loader