Derutjflatser van de wéék…!

Is de geest, wat betreft fatsoenlijk gedrag, uit de fles in onze Tweede Kamer?

Ook al “kleedt elk zijn pop naar zijn fatsoen” (Ieder handelt naar zijn eigen aard en aanleg), dan hoef je nog niet dit “fatsoen te grabbel te gooien” (zich minder netjes gedragen)!

Hebben ze niet meer geleerd dat “het fatsoen bij de goudsmid hangt”??? (Ook zonder al te veel kosten kan men fatsoenlijk zijn zonder al te overdreven te doen)  < klik hier>

loader