Een dankbare herinnering aan

NaamloosMaria Elisabeth Stappers
Marie
weduwe  van
Gerardus Martinus Hubertus Pouls
Sjèr

Geboren te Meijel op 1 april 1919
Overleden te Meijel op 15 juni 2016
Begraven te Meijel op 21 juni 2016
Uw blijken van medeleven hebben wij zeer gewaardeerd.
Daarvoor zeggen wij u hartelijk dank.
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Uniek
Een uniek mens is heengegaan.
Nu zijn wij bedroefd
maar zij zal altijd bij ons blijven
door de onuitwisbare indruk
die zij achterlaat.
Overal en altijd
verspreidde zij warmte en geborgenheid.

Wilskracht
Het zijn twee woorden
wil en kracht.
Aan het einde van jouw leven
restte slechts nog de wil.
Weg was jouw kracht.
Rust nu maar uit.
Je leven is volbracht

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag
23 juli 2016 om 19.00 uur in de parochiekerk te Meijel.
loader