In memoriam Huub Grommen

op nov 18, 18 in Parochieberichten met 1 Reactie

Zaterdagavond om 18.15 uur luidden de Meijelse kerkklokken. Het vaste teken voor de Meijelse gemeenschap dat een plaatsgenoot overleden is. Voor enkele honderden Meijelnaren reden om direct op de weblog van de parochie te kijken, wie ons nu ontvallen is.
Ditmaal betrof het Huub Grommen. Huub, de man die jarenlang zowel dit luiden van de klokken als het plaatsen van de overlijdensberichten op de weblog voor zijn rekening nam. Maar Huub was zoveel meer voor onze parochie. Bij zeer vele activiteiten in onze parochie was Huub – vele jaren ook als lid van het kerkbestuur – betrokken. Zo nam hij een aantal jaren geleden het initiatief om te komen tot deze parochie-weblog. En zoals altijd verzamelde hij ook nu weer mensen om zich heen om het initiatief te doen slagen. Zijn zoon bouwde de weblog en Huub vond de juiste mensen om hem te assisteren bij het plaatsen en schrijven van die vele honderden berichten. Dankzij Huub beschikken we nu over een weblog, die is uitgegroeid tot dé verbindingsschakel tussen kerk en de Meijelse samenleving.
Toen zijn gezondheid steeds verder achteruit ging, schakelde hij zijn beide zonen in om deze blog in de lucht te houden, het geen ze overigens zonder aarzelen deden en nog doen.

Huub, dank je wel voor je tomeloze inzet voor onze Meijelse parochie , in het bijzonder voor deze weblog. Rust in vrede.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw kinderen en kleinkinderen die wij voor nu en de komende tijd heel veel sterkte toewensen.

Namens de medewerkers van deze weblog,
Kapelaan Roger en Mat Janssen.

Pin It

Related Posts

One Response to In memoriam Huub Grommen

  1. Harrie van den Berg schreef:

    Naast de verbindende schakel van het weblog was Hub ook een sterk verbindende schakel in het sociale domein van de gemeente Peel en Maas. Het sociale domein is als diaconie een belangrijke poot van het christelijk gelovig leven. In het bijzonder is Hub lange tijd voorzitter geweest van het Kernteam Meijel, dat verbindingen legt tussen allerlei sociaal hulpverlenende instellingen.
    Als zodanig zijn we Hub ook dankbaar voor zijn ongekende inzet.
    Namens Kernteam Meijel wens ik Riek, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van het verlies van Hub.
    Harrie van den Berg

« »

Scroll to top