Jaarrede Sint-Nicolaas kerk, 12 januari 2019 door Frits Berben

op jan 13, 19 in Parochieberichten met Reacties uitgeschakeld voor Jaarrede Sint-Nicolaas kerk, 12 januari 2019 door Frits Berben

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Parochianen,

Het jaar 2018 zit er inmiddels alweer op en wij zijn met zijn allen weer begonnen aan het nieuwe jaar 2019. Is het zo dat iedereen voor kerstmis met veel belangstelling uitkijkt naar de feestdagen die er aan komen. Even zo is het dat na deze hopelijk gezellig en ontspannende feestdagen ook iedereen weer snel terug komt in het oude ritme. Zo ook het wel en wee van onze kerk.

Zoals u ongetwijfeld weet, maken wij met onze Parochie sinds een aantal jaren deel uit van het Vincentius Cluster. Hieronder vallen de parochies Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust, Panningen en Meijel. Het Clusterbestuur doet de bestuurlijke taken voor deze kerken waarbij een groot deel van het werk lokaal wordt gedaan door een Parochie Platform. Gelukkig kunnen wij in Meijel terug vallen op een actief Parochie Platform dat bestaat uit Mevr. Joke Hölscher, Dhr. Piet Schers, Dhr. Henk Beckers, Dhr. Peter Daniëls, Kapelaan Roger Maanen en ik als voorzitter en tevens bestuurslid van het Vincentius Cluster. Helaas hebben wij het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van dhr. Huub Grommen. Huub was vele jaren een zéér betrokken persoon bij het werk in onze Parochie en heeft vele vrije uren hierin gestoken. M.n. de huidige website /weblog is een tastbaar element uit zijn werk. Huub, nogmaals bedankt en je blijft voor altijd in onze gedachte verbonden met onze Parochie.

Er wordt met veel energie gewerkt aan de toekomst van onze Parochie. Gelukkig hebben wij daarbij ook nog eens de hulp van meer dan 70 vrijwilligers. Dit is best uniek binnen ons Cluster. Wij moeten dit koesteren en het bewijst maar weer eens dat vele handen het werk verlichten.

Binnen het Cluster wordt momenteel gewerkt met 3 priesters te weten Pastoor Peter van der Horst, Kapelaan Roger Maenen en Kapelaan Piet Houben. De komst van Kapelaan Piet Houben heeft wel gezorgd voor wat verlichting van het werk voor de andere 2 priesters waardoor er ook voor hen wat meer mogelijkheden zijn om zich te concentreren op hun werk in hun basis parochies. Onze kapelaan Roger Maenen werkt momenteel als basis in de parochies van Meijel, Beringe en Grashoek.

De financiën van onze Parochie blijven ons zorgen geven. De exploitatie is nog altijd negatief, voor 2017 ongeveer € 40000,00. Je ziet ook dat de jaarlijkse kerkbijdragen een dalende tendens blijven laten zien. In 2016 bedroeg dit bedrag nog ca. € 25000,00, in 2017 € 24000,00 en in 2018 € 22000,00. Het is een belangrijke bron van inkomsten en het komende jaar zullen wij de inwoners van Meijel nog eens aanspreken om ons blijvend te ondersteunen en aan sporen om mee te doen aan de kerkbijdrage.

Eerder al, hebben wij u laten weten dat wij volop werken aan de toekomst van onze parochie. Uitgangspunt was en is dat deze kerk voor onze parochie en voor Meijel behouden blijft. Te behouden voor de eredienst, maar ook als plek voor ontmoeting, ontdekking, bezinning, beleving en inspiratie. Een plek dus midden in onze Meijelse Gemeenschap. Steeds weer – op basis van gelijkheid – zoekend naar samenwerking met andere partners in ons Dorp. De zoektocht naar verbreding van activiteiten laten wij niet los en begint ook vastere vormen aan te nemen die wij het komende jaar verder zullen uitwerken. Belangrijk hierbij is dat onze kerk gerestaureerd gaat worden. Met een trots gevoel kan ik u mededelen dat de restauratie werkzaamheden op zaterdag 2 februari zullen worden gestart. Het begin van de restauratie van het dak onze “Kathedraal van de Peel” met daarbij het beklimbaar maken van onze toren worden dan officieel met een startschot geopend. Meer dan 70000 leien gaan vervangen worden en vele, nieuwe trap treden worden aangelegd om zo de gang naar de top van onze kerk te vergemakkelijken. Van harte wil ik uitnodigen om bij dit startschot aanwezig te zijn.

Hier zijn wij ook trots op onze Meijelse gemeenschap. Wij hebben het afgelopen jaar een dringend beroep op hen gedaan om ons financieel te steunen om deze restauratie van een Euro 1 miljoen mogelijk te maken. Wij hebben gevraagd om een bijdrage van € 175000,00. Wij zijn er nog niet maar inmiddels is wel € 130000,00 bij elkaar gebracht en natuurlijk blijven wij in 2019 hieraan werken om het restant binnen te halen. Maar fijn om te zien dat onze Meijelse inwoners ons niet in de kou hebben laten staan maar ons een warm gevoel hebben gegeven om dit markante huis te behouden.

De start van de werkzaamheden op 2 februari a.s. betekent ook dat wij de rest van het jaar het gebouw in de steigers zullen hebben. De planning is zo dat de oplevering in december 2019 wordt verwacht. De werkzaamheden zullen de komende maanden dus ook voor enige overlast gaan zorgen. Het parkeren rondom de kerk zal in deze periode niet kunnen gebeuren.

Vele Meijelse mensen hebben de afgelopen tijd verheugd gereageerd op het zien van de tijdelijke verlichting in de top van onze kerk. Natuurlijk is het mooi als je de toren als markant richtpunt weer herkend als je richting Meijel komt rijden. Zoals beloofd gaat het herstel van de verlichting tegelijkertijd met de restauratie verder plaats vinden. De tijdelijke verlichting verdwijnt begin februari weer maar wordt dan eind 2019 weer vervangen door de complete aanlichting van het gebouw. Als parochie bestuur hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen en vonden wij dat wij een soort van dank je wel voor de ondersteuning moesten laten zien in de vorm van deze tijdelijke verlichting en zijn wij blij dat wij de verlichting weer helemaal kunnen herstellen.

Maar 2019 betekent meer dan deze restauratie. Een aantal verenigingen in onze gemeenschap hebben een bijzonder jubileum te vieren en zullen hierbij ook hun jubilea luister bij zetten met een viering in onze kerk. Verder zal dit jaar ook weer de grote oogstdankviering plaats vinden. Eind september zal onze kerk weer helemaal in het teken van de oogst staan. Wij hopen dan weer vele mensen te mogen begroeten die een kijkje in de kerk komen nemen.

Bijzonder mooi vind ik ook de Maria grot bij de afscheidsruimte op ons kerkhof. Sinds de officiële opening bij de Allerheiligen viering hebben hier al vele kaarsjes gebrand. Een teken dat hier behoefte is om je even rustig terug te kunnen trekken en stil te staan bij het geloof en de gedachtenis aan een dierbare.

Beste mensen, ik hoop dat ik u een beeld heb kunnen schetsen dat wij echt gestart zijn met de noodzakelijke verandering die wij aangekondigd hebben. Het samen zoeken naar nieuwe wegen is gestart en volop in beweging. Wij zijn er nog lang niet maar samen met de Meijelse gemeenschap zijn wij begonnen het onoverzichtelijke kruispunt van waar wij stonden om te vormen in een mooi klavertje vier met duidelijke zichtlijnen dat een mooie basis gaat vormen voor een goede toekomst.

Tenslotte wil ik graag enkele woorden van dank uitspreken.
Eerstens aan kapelaan Maenen : Roger, steeds weer weet je mensen bij de kerk te betrekken en te behouden. Je bent ons klankbord in het platform en het clusterbestuur. Je weet een verband te bouwen tussen het kerkelijke en het menselijke. Dit waardeer ik ten zeerste.
Dank aan alle kerk vrijwilligers : dank voor jullie inzet zonder welke wij niet meer kunnen bestaan.
Aan de leden van het kerkelijk dames- en heren koor : dank voor het opluisteren van onze vieringen. Muziek brengt samen en geeft rust. Het geeft de juiste sfeer die wij nodig hebben.
Dank aan u, onze parochianen : dank dat u onze kerk nog altijd opzoekt en steunt.
Dank ook aan de Meijelse gemeenschap : dank dat we ons werk in goede samenwerking met zo velen in deze gemeenschap mogen doen.

En u allen : dank voor de aandacht.

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top