Jaarrede Sint-Nicolaas kerk, 7 januari 2017 door Frits Berben

op jan 10, 17 in Parochieberichten met Reacties uitgeschakeld voor Jaarrede Sint-Nicolaas kerk, 7 januari 2017 door Frits Berben

Beste Parochianen,

Sinds 1 september 2016 ben ik benoemd tot kerkbestuurslid van het Vincentius Cluster waaronder de kerken van Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust, Panningen en Meijel vallen. Het Cluster is gestart op 1 januari 2015 en vormt het gezamelijke bestuur van deze Parochie gemeenschappen. Iedere Parochie heeft wel zijn eigen financiële huishouding en staat op dit gebied nog steeds volledig op zich zelf. Door de clustering wordt er geprobeerd om meer efficient te werken, door de samenwerking moeten er kosten voordelen te halen zijn. Verder werken de priesters samen en moeten zij de geestelijke ondersteuning verzorgen in deze parochies. Ons cluster heeft momenteel 2 priesters te weten Pastoor Van der Horst en Kaplaan Maenen. Dit betekent dat zij een volle agenda hebben en hun tijd zo goed mogelijk moeten verdelen over hun parochies. Van hier uit is ook de verdeling van de tijden van de Heilige Missen ontstaan vandaar dat onze mis op zondag destijds van 10.00 uur naar 11.00 uur is verschoven. Al met al hebben de priesters een drukke werktaak die zij zo goed mogelijk proberen uit te voeren.

Al enkele jaren kampt onze parochie met financiële problemen. In 2013 hadden wij nog een exploitatie tekort van € 69000,00, in 2014 van € 57000,00 en in 2015 van € 35000,00. Het tekort loopt terug en voor 2016 hopen wij dit nog verder terug te dringen en hopelijk rond nul uit te komen. In de toekomst moet de financiële huishouding weer onder controle zijn met geen exploitatie tekorten meer. Wij hopen dit te bereiken doordat de kosten van de priesters over de diverse parochies verdeeld worden. Wij hebben in Meijel de Pastorie verhuurd waardoor ook de huisvestingskosten aanzienlijk zijn gedaald. Maar de financiën blijven de komende jaren een belangrijk punt van aandacht. Dit mede omdat de Kerkbijdrages een dalende lijn laten zien. In 2015 bedroegen deze € 28000,00 en het voorlopige resultaat voor 2016 staat op € 23000,00 waarbij de maand december nog geboekt moet worden. Maar toch laten deze cijfers een daling van meer dan € 10000,00 zien t.o.v. de eerdere jaren. Het moge duidelijk zijn dat de Kerkbijdrage de komende tijd onze extra aandacht zal hebben en dat wij gaan proberen dit weer naar een hoger nivo te brengen.

Dan kennen wij natuurlijk ook nog het teruglopende kerk bezoek in zijn algemeenheid. Ik moet hier wel opmerken dat Meijel het in zijn algemeenheid nog helemaal niet zo slecht doet. Hier gaan nog altijd een behoorlijk aantal mensen naar de kerk. Maar toch heeft dit ons wel doen besluiten om een toekomst visie op te stellen. Samen met het parochie platform heb ik de afgelopen periode gewerkt aan de toekomstverkenning “Waarheen met onze Méélse kerk”. Anno 2016 zien we nog steeds een duidelijke taak voor onze parochie weggelegd. Niet meer leidend maar dienstbaar en verbindend. Volop actief in die Meijelse gemeenschap. Steeds weer – op basis van gelijkheid – zoekend naar samenwerking met andere partners in de gemeenschap. In de visie spitsen we dit toe op de vraag hoe we onze kerk, ook in de toekomst, voor de eredienst en als plek van rust, ontmoeting, ontdekking, bezinning, beleving, en inspiratie kunnen behouden. Voor de Meijelse gemeenschap, maar ook voor mensen van buiten die zich tot deze plek aangetrokken voelen. Willen we de “kathedraal van de Peel” echter ook daadwerkelijk voor de toekomst veiligstellen dan is een hogere bezettingsgraad en daardoor hogere inkomsten onontbeerlijk. Wij willen dit bereiken door in de toekomst in onze kerk ook ruimte te bieden aan andere, niet traditioneel kerkelijke activiteiten. In die verbreding van activiteiten ligt naar ons idee bovendien een reële kans dat ook Meijelnaren die weinig meer met “kerk/geloof” hebben een bijdrage gaan leveren om dit markante gebouw in onze dorpskern voor de toekomst veilig te stellen. Concreet willen wij dit invullen door :
Reguliere diensten.
Bijzondere diensten/activiteiten met een relatie tot de kerk : diensten waarin verenigiingen of andere groepen uit onze gemeenschap een actieve bijdrage leveren in de Dienst en voorbereiding daarvan voorbeeld Vasteloavesmis, Marketenzers etc.
Meer activiteiten gericht op de Meijelse gemeenschap voorbeeld is de Oogstdankviering waarbij de kerk prachtig versierd is en er vele mensen onze kerk komen bezoeken.
We willen de kerk ook beschikbaar stellen voor mensen uit onze gemeenschap die kiezen voor een niet kerkelijk afscheid en daarvoor wel gebruik zouden willen maken van onze ruimtelijke accommodatie.
Het aantrekken van activiteiten van buiten denk hierbij aan het infopunt wat reeds in onze kerk is gevestigd, bezoek van de toren tijdens uitstapjes, een speciaal concert en of lezing.

Al met al een uitdaging die wij de komende jaren gaan uitwerken en vorm geven.

En alsof dit alles nog niet voldoende is staat er de komende jaren ook nog een grootschalige renovatie op ons te wachten. Het gehele dak moet volledig gerenoveerd worden. Hiervoor zijn reeds meerdere besprekingen geweest en worden plannen steeds verder uitgewerkt. Hierbij willen wij ook het toegankelijker maken van de toren betrekken. Wij praten dan ook al snel over een bedrag van € 1000000,00. Het overgrote deel van dit bedrag zal uit subsidies komen maar als parochie zullen wij toch ongeveer € 150000,00 zelf bij elkaar moeten brengen. Een uitdaging die wij willen aangaan en waarin wij ook geloven dat Meijel dit kan.

Al met al klinkt hier voor u misschien een beetje een negatief verhaal maar zo is het niet bedoeld. Wij staan samen op een punt dat om verandering vraagt waarbij wij nieuwe wegen moeten zoeken. Een onoverzichtelijk kruispunt dat omgevormd moeten worden naar een mooi klavertje vier met duidelijke zicht lijnen en een goede basis voor de toekomst. Dit gaan wij samen doen als parochie en gemeenschap.

Een woord van dank wil ik graag uitspreken naar :
Kapelaan Maenen : Roger, ik waardeer ten zeerste hoe jij probeert de mensen bij de kerk te betrekken en te houden. Een mooie invulling van vieringen met oog voor de actualiteit en gevoel voor humor.
De kerk vrijwilligers : dank voor jullie inzet zonder welke wij niet meer kunnen bestaan.
De leden van het kerkelijk dames- en heren koor : dank voor het opluisteren van onze vieringen. De muziek geeft extra sfeer welke wij nodig hebben.
U, onze parochianen : dank dat u onze kerk nog altijd opzoekt en steunt.
De meijelse gemeenschap : dank voor het opzoeken van onze kerk.

Dank voor uw aandacht.

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top