Korte kerkberichten.

op feb 18, 17 in Algemene berichten met Reacties uitgeschakeld voor Korte kerkberichten.

 Euthanasie en hulp bij zelfdoding bespaart de Canadese belastingbetaler jaarlijks zo’n 130 miljoen euro. Dat concluderen twee onderzoekers op basis van een kosten-batenanalyse die gepubliceerd is in het online tijdschrift van de Canadese artsenorganisatie CMA. Critici beschouwen het rapport als een opstapje die overheden nodig hebben om ouderen ervan te overtuigen dat het een morele plicht zou zijn te sterven om het zorgsysteem in stand te houden, meldt LifeSiteNews.

 De vrijwilligers Wiel Daemen (82) uit Heerlen en Wim Brouns (70) uit Stein hebben afgelopen woensdag 25 januari een hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Beide heren zijn benoemd tot ridder in de orde van Sint Sylvester. Ze hebben deze kerkelijke onderscheiding gekregen voor hun langdurige inzet voor het woonwagenpastoraat in het bisdom Roermond en voor hun betrokkenheid bij diverse andere kerkelijke en maatschappelijke activiteiten.

 De Amerikaanse bisschoppenconferentie heeft een alarmoproep gedaan tot katholieken om zich te verzetten tegen de dreigende uitzetting van rond 750.000 mensen die als kind illegaal het land binnen zijn gekomen.

 Personeel in de Britse National Health Service wordt in nieuwe richtlijnen aangeraden niet meer over zwangere vrouwen te spreken als ‘aanstaande moeders’ omdat dit transgenders zou kunnen kwetsen. Huisartsen en artsen in ziekenhuizen zouden aanstaande moeders voortaan als ‘zwangere mensen’ moeten aanduiden.

 De Katholieke Kerk in Australië betaalde omgerekend zo’n 200 miljoen euro als compensatie voor de duizenden slachtoffers van seksueel misbruik sinds de jaren tachtig. Meer dan 4.400 personen hebben gemeld dat zij slachtoffer zijn geweest van misbruik.

 In zijn Vastenboodschap voor de komende Veertigdagentijd, die woensdag 1 maart begint, zegt paus Franciscus dat ‘de ander een gave is’. Hij maakt dit duidelijk aan de hand van de Bijbelse parabel over de arme Lazarus en de rijke man. De laatste heeft totaal geen oog voor het leed van de arme, zieke Lazarus, die bij de poort van zijn huis ligt. De paus houdt ons hiermee een spiegel voor: zien wij de ander en zien wij de ander als een gave van God?

 Het kardinalaat zou opengesteld kunnen worden voor leken – mannen én vrouwen. Dat zegt priester Antoine Bodar in een interview met Nederlands

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top