Korte kerkberichten.

op apr 8, 17 in ‘Nao de Hòmmis’ met Reacties uitgeschakeld voor Korte kerkberichten.

 Antoine Bodar woont het grootste deel van zijn tijd in Rome. In Nederland is hij alleen nog als het moet. ‘Nederlanders zijn een lomp volk,’ zegt hij tegen Trouw. “Hedonisme en materialisme gelden voor een groot deel van de westerse wereld. Lompheid niet. Dat is iets exclusief Nederlands. Als je alleen aan de omgangsvormen denkt, dan kom je toch beter uit in België, in Duitsland, in Oostenrijk en ook Italië.”

 Bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong van Roermond feliciteren Dr. Ron van den Hout met zijn benoeming tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. De benoeming van de nieuwe bisschop door paus Franciscus is afgelopen maandag bekend gemaakt.

 Het Vaticaan heeft onderdak aangeboden aan enkele vluchtelingengezinnen. Volgens de pauselijke aalmoezenier gaat het om een jong, christelijk gehuwd paar, waarvan de vrouw herhaaldelijk door de milities van Islamitische Staat (IS) werd verkracht. Twee weken geleden bracht zij in een flat die het Vaticaan ter beschikking had gesteld haar eerste dochtertje ter wereld. Het tweede gezin bestaat uit een moeder en haar twee tieners, hun grootmoeder, een tante en een vrouw die bij hen inwoonde. Het derde gezin wordt gevormd door een echtpaar met twee kinderen, waarvan de dochter ernstig ziek is.

 De bisschoppen van Venezuela hebben de burgers van het land opgeroepen niet passief te blijven onder het buitenspel zetten van het parlement. Dat meldt Crux.
De bisschoppenconferentie reageerde vrijdag met een verklaring op het besluit van het Hooggerechtshof de bevoegdheden van het parlement over te nemen. Dat wordt door velen gezien als een feitelijke staatsgreep.

 Een Mexicaanse bisschop heeft een aantal lokale bendeleiders ontmoet nadat verschillende van zijn priesters doodsbedreigingen ontvingen. “Als bisschop moet ik zoeken naar dialoog en vrede.” Mgr. Salvador Rangel Mendoza is bisschop van Chilpancingo-Chilapa, een van de Mexicaanse regio’s die zwaar te lijden heeft onder het geweld dat gepaard gaat met drugs- en bendeoorlogen.

 Met de oproep om aan te sluiten voor een stille tocht tegen de gedragingen van pastoor Van Roosmalen, geeft Reuselnaar Frank Rovers uiting aan zijn gevoel. Na een tirade op het Reuselse kerkhof door de pastoor, is voor hem de maat vol. Het gedraai en deuren dichtgooien van de Reuselse herder is voor hem alleen maar een bevestiging hoe fout de man zit. Even had hij de hoop op Bisschop De Korte, maar na een onderhoud en een uitgebreide mailwisseling met de Bossche leidsman, staat voor hem vast dat die de pastoor niet laat vallen.

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top