Korte kerkberichten.

op okt 15, 16 in Algemene berichten met Reacties uitgeschakeld voor Korte kerkberichten.

 Vaandels zijn heilig voor schutterijen. Als de vaandels op de grond worden uitgespreid als eerbetoon aan een koning of paus en deze die dan wil betreden, is dat een hoogtepunt in de geschiedenis van elke schutterij. Zo’n tachtig leden van een twintigtal Limburgse schutterijen hoopt dat paus Franciscus op dinsdag 15 november die eer verleent. Die dag luisteren de schutters in vol ornaat een eucharistieviering op in de Sint Pieter in Rome. Ze zullen hun vaandels spreiden en hopen dat paus Franciscus hen dan de eer geeft die te betreden.

 “Samenwerking tussen parochies is een kwestie van maatwerk en draagvlak. En van alle stappen zetten. Wie te snel wil, struikelt.” Dat zegt vicaris-generaal Hub Schnackers van het bisdom Roermond in een intervierw in het oktobernummer van bisdomblad De Sleutel aan de vooravond van de Bisdomdag, die op 15 oktober wordt gehouden.

 Nederlanders vinden Paus Franciscus positief, maar er is geen Franciscus-effect. Dat blijkt uit een jubileumonderzoek van Maurice de Hond. De Hond is dit jaar 40 jaar werkzaam als opiniepeiler. Reden voor een breed onderzoek waarbij mensen zelf vragen konden aandragen.

 Oktober is in de rooms-katholieke Kerk de Wereldmissiemaand. Parochies zetten zich in om plaatselijke geloofsgemeenschappen elders in de wereld te ondersteunen en daarmee de evangelisatie wereldwijd te bevorderen. De Wereldmissiemaand wordt georganiseerd door MISSIO/Pauselijke Missiewerken in Den Haag. Onder het motto ‘Getuigen van barmhartigheid’ besteedt MISSIO bijzondere aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen.

 Door christenen wordt Jeruzalem als heilige stad beschouwd omdat het de plek was waar Jezus leefde en gekruisigd werd. Op de plek waarvan men denkt dat hij gevangen werd gehouden, stierf aan het kruis en begraven werd, in het huidige oost-Jeruzalem, werd de Heilige Grafkerk gebouwd.

 Bisschop Gerard de Korte heeft  het nieuwe beleidsplan van het bisdom ’s-Hertogenbosch gepresenteerd. Direct na zijn installatie op 14 mei bezocht bisschop de Korte alle dekenaten en sprak ook in diverse parochies met pastorale teams, kerkbesturen en religieuzen. In het bisschopshuis ontving hij vele gasten. Zijn indrukken bracht de bisschop samen in een beleidsnota.

 De Poolse bisschoppenconferentie heeft aangegeven dat kerkleiders door zullen gaan aan te dringen op bescherming van ongeboren kinderen. Het parlement stemde onlangs met een kleine meerderheid een wetsontwerp af dat zou voeren tot een totaalverbod op abortus onder alle omstandigheden.

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top