Mariabeeld in de kerk prachtig aangekleed

op mei 2, 16 in Schetsjes uit onze parochie geschiedenis met Reacties uitgeschakeld voor Mariabeeld in de kerk prachtig aangekleed

Mariabeeld

In de maand mei draagt Maria het kleed dat ze vroeger aanhad tijdens de processie, welke jaarlijks door de straten van Meijel trok. In haar hand houdt zij een scepter vast, die speciaal voor haar is gemaakt. Tijdens de Mariamaand wordt de kapel extra versierd met bloemen.
Een speciaal woord van dank aan Jan en Nelly Derckx, die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Elke week, in mei, zullen we een verhaal publiceren op de weblog over de geschiedenis van het beeld. Opgetekend door Jan Derckx.

Deel 1 van het MariabeeldMariabeeld a1

Op de hoek van de Dorpsstraat, Molenstraat en Kalisstraat stond, zoals je op Mariabeeld A2de foto kunt zien een Maria-Kapel met een beeld van Maria erin. Het beeld dat thans achter in de Meijelse kerk vereerd wordt. Op aandringen van Pastoor Greijmans is dit in 1948 in  de kerk geplaatst, in die tijd de noodkerk. Uit diverse gesprekken die mij ter ore zijn gekomen in het verleden, vooral van mijn Moeder en Opa Joste Jantje moet het kapelletje van rond 1400 / 1500 dateren. Er lag vroeger ook een waterput bij die altijd water gaf en waar  de Meijelse bewoners veel gebruik van maakten. Uit een verhaal van moeder is er eens een hele droge zomer geweest. Veel pompen gaven geen water meer, met gebrek aan water voor huishoudelijk gebruik en vee. Bij deze put konden de inwoners van Meijel terecht voor water. Rond 1930 is de Kalisstraat en Dorpsstraat verbreed en dat werd toen de Hoofdweg tussen Eindhoven en Venlo, wat ik me zelf nog goed herinneren. Hiervoor moest de Mariakapel wijken, eveneens 2 grote lindebomen. Een boom is blijven staan, wij noemden die altijd de Kapelkes boom. Deze boom werd in de 1960 verwijderd wegens ouderdom. Wel werd in 1945 op het eind van het kapelkesplein een eikenboom geplant door een delegatie uit Haren (Haren in Groningen helpt Meijel aan Woningen). Hierbij ben ik zelf aanwezig geweest. De boom die er nu staat is de van Haren boom. Toen de kapel afgebroken was hadden ze het beeld op de hoek van ons huis gezet. Mijn moeder heeft zich er toen over ontfermd, zoals uit hierna volgende verhalen blijkt. Ik heb  over mijn jeugdtijd alles op geschreven. Hieruit heb ik de volgende verhalen genomen.

Mariabeeld A4

Processie:
Als de Sacramentsprocessie of  grote Processie  aanbrak, was mijn moeder altijd vol ijver bezig met de organisatie van het Maria beeld, want dat werd altijd mee gedragen. Tot na de oorlog is dit beeld altijd geverfd geweest  en kreeg steeds  weer een verflaagje meer. Met de processie werd het Mariabeeld aangekleed en de sieraden opgespeld, met in de hand de gouden rozenkrans en scepter. Er werd voor 4 draagsters gezorgd, meisjes uit onze Mariabeeld A5buurt  (4 maagden dragen het Maria beeld!!)  Er moest verder palm geknipt worden, bloemen snipperen en daar tussen snippers gekleurd papier.  Dit alles werd over de weg gestrooid. Overal in de buurt  en bij kennissen werden bloemen gehaald voor de versiering. Voor het huis werd alles goed gepoetst en geverfd.  Alles moest tip top in orde zijn. De vlag werd gestreken, want die werd ook uitgehangen. We hebben ook een tijd gehad, heel in het begin, dat er vlaggetjes aan stokken langs een gedeelte van de weg stonden geel met wit. Bij de huizen die de processie passeerde, werden Maria beelden met bloemen versierd in deuropening of Mariabeeld A6raam geplaatst. Bij ons in de schuur stond het rustaltaar. Ik weet dat er heel in het  begin ook een ereboog bijstond, maar deze is in de oorlog weggedaan en raakte helemaal in verval. Na de oorlog is van de restanten uit de verwoeste kerk, die bij ons opgeslagen lagen een nieuw rustaltaar gemaakt van de twee sokkels. Dit staat op de foto’s van de processie in diverse boeken over Meijel. Terugkomende op het Maria beeld, dat  zo beschilderd was. Dhr. Weegels, ook wel een beetje een kunstenaar, had dikwijls bij diverse  bezoeken bij ons erop aangedrongen van dit beeld de verflaag te laten verwijderen. Het stond  toen met al zijnMariabeeld A7 gebeurtenissen en verhalen in die tijd erg centraal in de belangstelling. Met veel tegenzin heeft mijn moeder dit aan een vertegenwoordiger van een firma uit Weert, ene Mijnheer Lingg uit Ommel meegegeven. Die kende weer iemand die daar zeer  kundig in was. Achter op de fiets ging het beeld richting Ommel. Wat was mijn moeder blij toen het beeld terug kwam. Ze meende eerst dat we niet hetzelfde beeld terug hadden gekregen, zo was het beeld veranderd. Het bleek uit een klomp hout te zijn gesneden en verder in zeer goede staat. Het verhaal over de gouden rozenkrans gaat, dat dit op een of andere manier een geschenk moet zijn van een Paus? De sterren zijn geschenken van mensen uit Meijel. Later is op aandringen van Pastoor Greijmans,  jaar 1948  het beeld in de noodkerk geplaatst  en hebben wij een Mariabeeld terug ontvangen van de Kerk. Dat bij ons staat in de gang bij de trap. Thans in de hal van ons huis op de Churchilllaan. Met  Pastoor Sluiters is later een schriftelijke bevestiging gemaakt dat dit Maria beeld in eigendom is over gedragen door onze buurt aan de Kerk. Ook heb ik  nazoekende de kleding die bij het beeld hoort, het draagplateau gevonden. Deze bevinden zich in de kerk in een lade in de sacristie. De gouden sterren en de gouden rozenkrans zijn indertijd aan de pastoor gegeven en moeten zich in de kluis van de pastorie bevinden. Jammer is dat de scepter die Maria in haar hand droeg, verloren is gegaan. Deze is indertijd voor reparatie  bij een loodgieter terecht gekomen en zoek geraakt.

Mariabeeld A8

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top