OLS Boodschap op DI. 21 juni

Over 1 week precies, is op di. 28 juni het Kinjer OLS. Met om 10.30 uur de start van de Optocht op het feestterrein, die loopt rond de school en de kerk. Maar het feestprogramma begint die ochtend al eerder  < klik hier >

De vaste dinsdagochtendmis in de dagkapel, vervalt daarom volgende week.

Kapelaan Roger Maenen.

loader