OLS Boodschap op DO. 16 juni

In het eerste weekend van juli, wanneer in Limburg altijd het OLS gehouden wordt, zijn er op meerdere plekken in Zuid-Limburg nog de Sacramentsprocessies. Schutterijen in die parochies, zijn dan in hun eigen dorp. En nemen, geen deel aan het OLS. Zoals bijvoorbeeld in de parochie Oost-Maarland, bij Eijsden. Gebruik is dat priesters de ‘bieleman’ letterlijk “behulpzaam” zijn, in zijn taak…

Kapelaan Roger Maenen.

    

loader