OLS Boodschap op MA. 13 juni

De priesters, die op za. 2 juli de OLS Mis in de kerk van Meijel opdragen zijn:

Hulpbisschop Everard de Jong. Hij is ook legerbisschop. En komende vrijdagavond in Meijel al aanwezig, voor het H. Vormsel.

Daarnaast de aalmoezenier voor het Schutterswezen in het bisdom Roermond, pastoor Marc Heemels.

En daarbij de deken voor Horst-Helden: Wilson Varela. Die in zijn vorige parochiegebied, Maasniel, ook al eens het OLS en de OLS Mis heeft begeleid.

Toegangsbewijzen zijn noodzakelijk, voor een goed verloop!  Deze zijn overdag gratis te verkrijgen, bij de ingang van het kerkgebouw. Op = Vol.

Werkgroep OLS Mis en kapelaan Roger Maenen.

    

loader