OLS Boodschap op WO. 15 juni

Ook de Nieuwsbrief van het (gedeeltelijk vernieuwde) Kerkbestuur, maakt in de Juni-editie melding van het komende OLS.

Per 1 juni 2022, is Frits Berben door het bisdom als vice-voorzitter benoemd van het Kerkbestuur.

Voor deze informatie < klik hier >

Kapelaan Roger Maenen.

    

loader