Om even bij stil te staan

Wekelijkse gedachten door kapelaan Roger Maenen
Digi- taal…
De tekst die nu gelezen wordt, is digitaal geschreven en ingestuurd.
Is digi-taal, ook altijd de meest geschikte mensen-taal?
Als je de werkelijkheid alleen maar digitaal benadert, word je zelf een soort computer of rekenmachientje.
Je kunt alleen nog maar ja en/of nee zeggen.
Je denkt heel ongenuanceerd in zwart-wit.
De werkelijkheid zelf is heel wat kleuriger en rijker.
Er zijn inderdaad situaties in ons leven, waarin van ons een duidelijk Ja of Nee wordt verwacht.
Maar over het algemeen liggen er tussen Wel of Niet, nog talloze andere mogelijkheden.
En we hebben een bonte schakering van woorden, om die complexe werkelijkheden tot uitdrukking te brengen.
Variërend van Ja, maar…, tot Nee, tenzij…

 

loader