Om even bij stil te staan

 

 

Wekelijkse gedachten door kapelaan Roger Maenen

Oktober-maand
(authentieke vertelling)
Als ’t vroeger weer oktober was,
de herfst had zich gemeld;
werd er bij de potkachel en pijp
een sterk verhaal verteld…
De lamp bleef nog even uit;
petroleum was duur;
als enig licht: het schijnsel van
een turf-, hout- of kolenvuur.
In die tijd waren ouders
thuis geëerd en heel wat mans;
men bad tezamen in geloof
devoot de rozenkrans…

loader