Open brief aan onze jarige kapelaan Roger

op mrt 19, 21 in Parochieberichten met 3 Reacties

De zendbrieven van de apostelen aan het volk (epistels) worden vaak gezien, als de eerste vormen van de ‘Open Brief’. Vandaag op deze bijzondere dag willen wij de rollen omkeren. Namens  het aan jou toevertrouwde Méélse volk sturen ondergetekenden deze Open Brief – ons Epistel – aan onze ‘apostel’. We hebben geen enkele reden om dit te doen op de vaak ietwat vermanende toon, die we uit de Epistellezingen kennen, laat staan dat we jou de Levieten willen lezen.
Onze Open Brief is veel meer een aanhankelijkheidsverklaring aan jou als onze parochieherder, al moet je deze verklaring op onderdelen ook weer niet te serieus nemen.

Wij plaatsen deze Open Brief – zonder jouw voorkennis –  op onze eigen parochieweblog. Daarmee kan deze op het ‘world-wide net’ ook in Roermond, ja zelfs in Rome gelezen worden. Mocht er van hogerhand trammelant over komen, was dan je handen in onschuld. Voor deze handenwassing bevelen wij Pieëlwatter aan. Pieëlwatter dat hier in zo ruime mate aanwezig is.
Waarom deze Open Brief? Wij willen ’t hél Méélse volk – en alle geïnteresseerden daarbuiten – laten weten, dat jij vandaag op de kop af 50 jaar wordt! Je gaat vandaag Abraham – onze aartsvader – zien. Onze paus ging ervoor naar Irak, voor jou komt de aartsvader vandaag naar de Méélse pastorie. Dat moet voor jou– onze Méélse apostel – toch wel een heel bijzonder ervaring worden. Velen van ons hebben – als eenvoudige gelovigen – al eerder kennis mogen maken met Abraham, sommigen zelfs al héél lang geleden. Denk bijv.aan zuster Ancilla en ‘ons An’.
2021 is niet alleen een bijzonder kroonjaar voor jou, maar ook een beetje voor ons allen. Dit is namelijk o.o.v., ook het jaar waarin jij je tweede lustrum als onze parochieherder gaat vieren. Het was in 2011, dat jij de taken van Jan Schoenmakers zaliger in onze parochie overnam. Net als jouw voorgangers zul je toen in die eerste maanden wel eens ervaren hebben, dat de Meijelnaar een nieuwkomer in het begin een beetje aftast, de kat uit de boom kijkt. Hij wil weten wat voor vlees hij in de kuip heeft. Maar je zult ook ervaren hebben, dat – als het daarna eenmaal goed zit –  je er in ons Pieëldèùrep ook helemaal bij hoort. En omgekeerd laat jij voelen, dat je bij ons wilt horen en dit laatste doet onze Méélse harten enorm deugd. Je bent er voor ons in goede en kwade tijden. Juist in de moeilijke momenten van het leven –  bijvoorbeeld bij een overlijden – hebben vele dorpsgenoten in de afgelopen jaren jouw welgemeende en hartelijke nabijheid mogen ervaren. De wijze, waarop jij de uitvaartdienst en alles daaromheenverzorgt, wordt in familiekringen  daarna nog vaak aangehaald. Onze complimenten!
Maar ook als er wat te vieren valt in het dorp, dan ben je een vaak en graag geziene gast. Jouw betrokkenheid bij ons dorp en haar mensen maken jou bovendien tot de ideale verbindingsschakel tussen de parochie en de Méélse gemeenschap. Toen ‘die gruun van Willibrord’ een paar jaar geleden het OLS wonnen,’ hing je in de touwen’ om ze met klokkengebeier  namens de parochie welkom te heten. Bij bijzondere Diensten of andere activiteiten  biedt je daarvoor alle ruimte in onze kerk en lever je zelf daarin een actieve bijdrage. Een paar voorbeelden. De vieringen, waarin onze beide schutterijen jaarlijks hun patroonsheilige herdenken, zijn om door een ringetje te halen. Op voorbeeldige wijze geven ‘de Kieveloeët’ en jij samen vorm en inhoud aan de jaarlijkse Vasteloavesmis in een telkens stampvolle ‘nieuwe Kathedraal van de Peel’.Een waar pareltje aan de ‘samenwerkingsketting’ tussen parochie en de dorpsgemeenschap. Dit mag ook gezegd worden van het driejaarlijkse Oogstdankfeest, dat van heinde en verre steeds meer bezoekers weet te trekken.
Ons dorp – vroeger vaak aangeduid als het ‘Kruispunt in de Peel’ – zag bij een laatste Duits bombardement aan het einde van WO II – haar ‘Kathedraal’ volledig verwoest worden. Op precies dezelfde plek verrees in de jaren vijftig onze nieuwe Sint Nicolaaskerk. Een kerk, die al vrij snel door de inwoners ‘de nieuwe Kathedraal van de Peel’ genoemd ging worden. En jij gebruikt intussen deze benaming net zo makkelijk als de dorpsgenoten. Zeker na de recente renovatie is onze prachtig verlichte kathedraal een waar baken, hier aan de rand van de Peel. Daar mag Méél, maar ook jij als onze parochieherder, ‘gröts’ op zin’

Kapelaan Roger, vandaag onze hartelijke gelukwensen bij gelegenheid van je 50ste verjaardag en dank voor je inzet als parochieherder en verbindingsschakel binnen de Méélse gemeenschap in de afgelopen 10 jaren. Als geen ander heb je mee vorm en inhoud gegeven aan een eigentijdse invulling van de taak van een parochie en de positie van de pastor daarbinnen. Niet meer in de leidende, vaak bepalende rol van vroeger, maar hedendaags: dienstbaar en verbindend!

Keplaon, ‘ne sjònne verjèùrdig èn alle goets vur nòw èn alle jòrre die nòch kómme gòn !

 • de leden van het Parochieplatform
 • de vraolie van de Bloemengroep
 • de mèn van het Herenkoor en hun dirigente/organist
 • de vraolie van het Dameskoor en hun dirigente/organiste
 • de mèn van de Sjoefelclub
 • de acolieten
 • de lectoren
 • de collectanten
 • de avondwakegroep
 • het team van de Parochieweblog
 • en natuurlijk zuster Ancilla, Gerda, onze keuster Piet Schers en ‘ons An’

P.S. Wij hopen natuurlijk stiekem, dat van de jaren die nog voor jou in het verschiet liggen, er ook nog een aantal zijn, dat jij bij ons in Meijel bent.

Pin It

Related Posts

3 Responses to Open brief aan onze jarige kapelaan Roger

 1. Cato schreef:

  Gefeliciteerd ?

 2. Annemie schreef:

  Van harte proficiat kapelaan Rogier!
  Geniet van alles wat nog op je pad komt hier in Meijel!
  Annemie en Mart Rooijakkers ( de bijna overburen)

 3. Pascal Stappers schreef:

  Van harte gefeliciteerd Kapelaan Roger! Ik sluit mij aan bij de woorden van Annemie.

« »

Scroll to top