Update gezondheid bisschop Harrie Smeets

De chemokuren, waarmee de bisschop afgelopen 1,5 jaar aan een hersentumor werd behandeld, zijn gestopt. Hoewel de groei van de 1e tumor lange tijd geremd kon worden, heeft zich nu een kleinere 2e tumor ontwikkeld. Die bleek, ondanks bestralingen, niet meer zonder risico’s behandelbaar. Begin januari hebben de artsen in overleg met de bisschop moeten beslissen, om de resterende 2 chemokuren stop te zetten.

Bij Mgr. Smeets werd in juni 2021 een hersentumor geconstateerd. Hij is in het academisch ziekenhuis Maastricht behandeld. Nu heeft de huisarts de zorg overgenomen. Omdat er op academisch niveau geen behandelmogelijkheden meer zijn. Hoewel hij merkt dat zijn verstand nog helder is, ervaart hij ook dat zijn motoriek trager is en dat hierin geen verbetering meer is te verwachten. Vooralsnog zal de bisschop – in de mate van het mogelijke – zijn taken voortzetten.

Mgr. Smeets is dankbaar voor het gebed en de vele andere blijken van steun die hij sinds het begin van zijn ziekte heeft ontvangen. Hij roept iedereen op om, in hun gebeden ook alle andere zieken te blijven gedenken.

Bisdom Roermond

loader