Vredesduif uit Engeland, landt in Meijel

op nov 17, 19 in Algemene berichten met Reacties uitgeschakeld voor Vredesduif uit Engeland, landt in Meijel

Vandaag 17 november, in 1944 is Meijel definitief Bevrijd – 75 jaar geleden.
Vandaag 17 november, 1 jaar geleden was precies de sterfdag van Huub Grommen.

Vanuit de Engelse parochie van de schoonvader van Huub’s  zoon Martijn, mr. Alan Greenslade -de vader van zijn vrouw Ruth en opa van Song-  heeft de Sint Nicolaas parochie een witte, gebreide Vredesduif mogen ontvangen, met daarbij een brief in het Engels.
Huub’s zoon, Pieter, wekelijks vast medewerker van onze Redactie heeft deze tekst en de foto van de Vredesduif geplaatst, op de weblog die U nu leest – die Huub’s zoon Martijn samen met hun Pap gemaakt heeft:

Earlier this year ChristChurch, Grantham received a small gift as a sign of friendship from one of the other churches in the town. They asked that, in turn, ChristChurch should send a gift to one of the other local churches.
Eerder dit jaar ontving de parochie ‘ChristChurch’ in Grantham (VK) een klein cadeau als een teken van vriendschap, van 1 van de andere kerken in de stad. Ze vroegen toen, of ‘ChristChurch’ op haar beurt weer een geschenkje zou doorsturen naar een van de andere lokale kerken.
Each month, a group of ladies who call themselves T.R.U.G. – ‘The Really Useful Group’, meet at ChristChurch to talk together, pray, sing, knit and drink tea. They decided to knit doves to be given to ALL of the 16 churches in Grantham and to the Moslim Centre, on the 21st of September, which was the ‘International Day of Peace’. They also knitted a few extra to give as peace gifts.
Iedere maand ontmoet een groep van dames, die zichzelf T.R.U.G noemen – The Really Useful Group, De Echt Nuttige Groep – elkaar, om samen te praten, bidden, zingen, breien en thee te drinken. Zij besloten om Duiven te breien, om aan ALLE 16 de kerken in Grantham te geven en aan het Moslim Centrum, op de 21ste September, wat de ‘Internationale Dag van de Vrede’ was. Ze besloten ook enkele extra te maken, om als ‘Vredes’geschenken te geven.

This little knitted dove comes to Sint Nicolaaskerk, as a token of peace, with greetings and blessings from,
ChristChurch, Grantham, Lincolnshire, England.
Deze kleine gebreide Duif is naar de Sint Nicolaaskerk gekomen, als een symbool van Vrede, met groeten en zegen, van de parochie ChristChurch, Grantham, Lincolnshire, Engeland.

 “If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to one another.”
     Mother Teresa of Calcutta.
Als we geen Vrede hebben, komt dat omdat we vergeten zijn dat we bij elkaar horen.
     Moeder Teresa van Calcutta.

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top