Zegening van ‘Kroedwusj’ op 12 augustus

op aug 9, 17 in Parochieberichten met Reacties uitgeschakeld voor Zegening van ‘Kroedwusj’ op 12 augustus

Een gebruik in Limburg b.g.v. het Feest van Maria-Tenhemelopneming

Elk jaar op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Hiermee wordt herdacht dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest ontstond in het Oosten en werd in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Het is voor de Katholieke Kerk het belangrijkste Mariafeest. Aan dit feest zit – zeker in Limburg – het oude gebruik gekoppeld van de zegening van de zogeheten ‘Kroedwusj’.

In de loop der eeuwen zijn op het snijvlak van kerk en volkscultuur tal van gebruiken ontstaan. Sommige zijn allang vergeten of zozeer geseculariseerd dat er niets kerkelijks meer in te ontdekken valt. Een oud gebruik dat de laatste jaren in de parochies juist meer aandacht krijgt, is het zegenen van een boeket met veldkruiden op het feest van Maria Tenhemelopneming. In het Limburgs vaak aangeduid als ‘kroedwusj’, ‘kruudwis’ of lokale varianten hierop.
De zegening van kruidenbossen is een voorbeeld van een voorchristelijk gebruik dat door de kerk is overgenomen en gekerstend. Door de magische ritus van de heidenen te vervangen door een christelijke zegening van een kruidenbos richt men zich tot God, de Schepper van het zaadvormend gewas.

Samenstelling kruidenboeket

Het kruidenboeket hoort samengesteld te zijn uit zeven verschillende kruiden, bloemen en korenaren: twee graansoorten (tarwe en rogge), twee kruiden met geneeskrachtige werking (duizendblad en boerenwormkruid) en twee kruiden die het onweer kunnen weren (alsem of bijvoet en koninginnekruid, ook wel donder- of leverkruid genoemd). In sommige plaatsen is er het gebruik om wilgenroosjes en huislook in het boeket op te nemen. Het zevende kruid is het walnotenblad. Dit is samengesteld uit zeven blaadjes. Beweerd wordt dat de bliksem nooit in een notenboom inslaat.
De traditie wil dat deze zeven kruiden achterbleven in het graf van Maria. Dat het om zeven kruiden gaat, heeft ook een betekenis. Zeven is in de kerkgeschiedenis het getal van de volheid.
Het kruidenboeket wordt in de kerk gezegend en beschermt volgens de traditie tegen allerlei soorten onheil, zoals blikseminslag. De boeketten werden vroeger samengebonden met een lint van zeven el lang en opgehangen boven huis- en staldeuren. Bij onheil werden er een paar takjes van in de het haardvuur geworpen.

Zegening op Maria Tenhemelopneming

Dat de kruiden uitgerekend met Maria Tenhemelopneming gezegend worden, komt doordat het een heel oud gebruik is om Maria aan te duiden met namen die ontleend zijn aan de plantenwereld en in haar een bloem te zien die de gezegende vrucht Jezus voortbracht. Bovendien is augustus de periode waarin deze kruiden bloeien.

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top