Bisschop door stand ziekte, verhinderd werk te doen

FORMELE MEDEDELING BISDOM, VR.7/7/2023

Bisschop Harrie Smeets is, door de huidige stand van zijn ziektebeeld, helemaal verhinderd zijn werk te doen.

De bisschopszetel van Roermond is daarom Officieel ‘verhinderd’ verklaard vanaf deze dag.

Wat hiermee wordt bedoeld, is zelf te lezen in de afkondiging <klik hier>

loader