Boodschap op DI. 14 september

Vandaag, de dag in de kerk van de Kruis-verheffing. Op 13 september 335, werd de Grafkerk in Jeruzalem ingewijd toen het na 3 eeuwen ondergronds geloof, door de Overheid toegestaan werd in de openbare ruimte christelijke Godshuizen te bouwen. Binnen 1 groot kerkgebouw, zijn in 2 kapellen de plaatsen gemarkeerd waar Jezus: aan het Kruis is gestorven, en daar waar Hij in het rotsgraf is gelegd (en Verrezen). Op 14 september is er een Kruisprocessie in Jeruzalem. We denken aan alle overledenen, ook van de afgelopen weekdagen in het eigen Dorp.

Kapelaan Roger Maenen.

loader