Boodschap op DI. 21 september

21 september 2021. De ‘derde dinsdag in september’.

In de kerk de dag van de H. Matheüs -apostel, en evangelist (die over Jezus heeft geschreven, in de moedertaal: het Hebreeuws-Aramees).

Oorspronkelijk, was zijn beroep: ‘tol-lenaar’. Belasting-beambte, dus …

Kapelaan Roger Maenen.

1

One thought on “Boodschap op DI. 21 september

Comments are closed.

loader