Boodschap op DI. 6 juni

Vandaag de Heiligendag, van St. Norbertus. Geboren in Gennep. Stichter van de Norbertijnen.

Hij had een bijzonder aandacht, voor de aanbidding van het H. Sacrament. Dit jaar 2023 valt zijn datum van 5 juni, heel dichtbij bij Sacramentsdag (de 1e donderdag, na H. Drievuldigheid).

Deze afbeelding, is uit de vml. Sacristie, van de Norbertusparochie in Horst.

Kapelaan Roger Maenen.

loader